วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

หวยเสือเหลือง

20 ม.ค. 2024
10

หวยเสือเหลือง

หวยเสือเหลือง

: มรดกทางวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

หวยเสือเหลืองเป็นหนึ่งในรูปแบบการเล่นหวยที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทย มีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี หวยเสือเหลืองเริ่มมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่เจ้านายและขุนนางใช้เล่นกันในหมู่พระประยูรญาติ

ต่อมาได้แพร่หลายออกไปสู่ประชาชนทั่วไป จนกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของการพนันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ชื่อ “หวยเสือเหลือง” มาจากสีประจําวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ วันอังคาร ซึ่งถือว่าเป็นสีเหลือง

หวยเสือเหลืองจะมีการเสี่ยงทายหมายเลข 2 ตัว โดยเลือกจากชุดตัวเลข 0-9 รวม 4 ชุดๆละ 10 ตัว เรียกว่า “สูตร” ผู้เล่นจะต้องทายหมายเลขที่ออกทั้ง 2 ตัวให้ตรงกับหมายเลขที่ประกาศออกรางวัลในแต่ละงวด ถ้าทายถูกทั้ง 2 ตัวจะได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงมาก

หวยเสือเหลืองจัดสรรเงินรางวัลออกเป็นหลายรางวัล โดยรางวัลที่ 1 จะได้รับเงินมูลค่าสูงสุดถึง 6 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลที่ 2 มูลค่า 1 แสนบาท และรางวัลที่ 3 มูลค่า 5 หมื่นบาท เป็นต้น ทําให้มีแรงจูงใจอย่างสูงในการเสี่ยงโชค

ปัจจุบัน หวยเสือเหลืองยังคงเป็นที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย แม้ว่าจะผิดกฎหมาย แต่ด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ทําให้หวยเสือเหลืองกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานานนับร้อยปี

สรุปได้ว่า หวยเสือเหลืองเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทย ที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แม้ในปัจจุบันจะผิดกฎหมาย แต่ก็ยังคงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในหมู่นักเสี่ยงโชคชาวไทย