วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ติดโรคเกมมือถือ? วิธีการเลิกยากของสาวกเกมส์

29 ต.ค. 2023
16

ติดโรคเกมมือถือ? วิธีการเลิกยากของสาวกเกมส์

ติดโรคเกมมือถือ? วิธีการเลิกยากของสาวกเกมส์

ในปัจจุบันเกมมือถือได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา อย่างไรก็ตาม การเล่นเกมมือถือมากเกินไปก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพและชีวิตประจําวันได้เช่นกัน การติดเกมมือถือจึงเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในกลุ่มเด็กและเยาวชน

สาเหตุหลักของการติดเกมมือถือ ได้แก่ การออกแบบเกมให้ติดใจ ความสะดวกในการเข้าถึงเกม การใช้เกมเป็นการหลีกหนีปัญหา และการได้รับแรงเสริมทางบวกจากเกม ผู้ติดเกมมือถือมักใช้เวลาอยู่กับเกมนานขึ้นเรื่อยๆ และเล่นจนละเลยภาระหน้าที่อื่นๆ ในชีวิต

การเลิกติดเกมมือถือเป็นเรื่องยากสําหรับผู้ติดเกม เนื่องจากร่างกายตอบสนองต่อการเล่นเกมเหมือนสารเสพติด วิธีการเลิกติดเกมมือถือที่ได้ผล คือ

1. กําหนดเป้าหมายและแรงจูงใจที่ชัดเจนในการเลิกเล่น เช่น ต้องการมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น

2. จํากัดเวลาเล่นให้น้อยลงเรื่อยๆ เช่น จาก 5 ชั่วโมง/วัน เหลือเพียง 1 ชั่วโมง/วัน

3. หาเกมอื่นทดแทนที่มีประโยชน์มากกว่า เช่น ออกกําลังกาย ทํางานอดิเรก

4. หลีกเลี่ยงกระตุ้นที่ทําให้อยากเล่นเกม เช่น อย่าเปิดแอปเกม

5. พูดคุยขอคําแนะนําจากครอบครัวและเพื่อน

การเลิกติดเกมมือถือให้สําเร็จต้องอาศัยความมุ่งมั่น วินัย และการสนับสนุนจากคนรอบข้าง หากยังเลิกไม่ได้ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ