วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

การเล่นหวยในประเทศอื่นๆทั่วโลก

29 ม.ค. 2024
8

การเล่นหวยในประเทศอื่นๆทั่วโลก

การเล่นหวยในประเทศอื่นๆทั่วโลก

การเล่นหวยเป็นการพนันรูปแบบหนึ่งที่มีมาแต่โบราณ โดยผู้เล่นจะซื้อตั๋วหวยแล้วรอลุ้นเลขที่ออกรางวัล ในหลายประเทศทั่วโลก การเล่นหวยถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม แม้ว่าจะผิดกฎหมายในบางประเทศ

ประเทศที่หวยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม

– จีน: หวยในจีนมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เหนือ โดยเริ่มจากการนําเงินที่ได้จากการขายตั๋วหวยไปใช้ในการสร้างสาธารณูปโภค ต่อมาจีนประกาศให้หวยเป็นสิ่งผิดกฎหมายในปี ค.ศ.1949 แต่หวยก็ยังคงเล่นกันอย่างแพร่หลาย

– ญี่ปุ่น: หวยในญี่ปุ่นเรียกว่า ตักุเซ เริ่มเล่นกันตั้งแต่สมัยเอโดะ โดยรัฐบาลอนุญาตให้เล่นเพื่อนําเงินมาพัฒนาประเทศ ปัจจุบันตักุเซถือเป็นลอตเตอรี่ระดับชาติที่ชาวญี่ปุ่นนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย

– สหรัฐอเมริกา: ลอตเตอรี่ในสหรัฐอเมริกาถือกําเนิดขึ้นในปี ค.ศ.1964 เมื่อรัฐนิวแฮมป์เชียร์ออกกฎหมายอนุญาตให้จัดตั้งลอตเตอรี่ เพื่อนําเงินรายได้ไปพัฒนาระบบการศึกษา ปัจจุบันลอตเตอรี่เป็นแหล่งรายได้หลักของรัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่ง

ประเทศที่ห้ามเล่นหวย

แม้ว่าหวยจะเป็นที่นิยมในหลายประเทศ แต่ก็มีอีกหลายประเทศที่ถือว่าหวยเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อาทิ

– สิงคโปร์: สิงคโปร์ห้ามการเล่นหวยทุกรูปแบบตั้งแต่ปี ค.ศ.1835 เนื่องจากเชื่อว่าหวยทําให้คนติดการพนันและก่ออาชญากรรม ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับสูงสุด 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

– อินเดีย: อินเดียห้ามการเล่นหวยภายใต้กฎหมายห้ามการพนัน ค.ศ.1867 โดยถือเป็นความผิดทางอาญา ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับและจําคุก

– ปากีสถาน: ปากีสถานออกกฎหมายห้ามหวยในปี ค.ศ.1977 เนื่องจากเชื่อว่าหวยขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม ผู้ฝ่าฝืนจะถูกจําคุกสูงสุด 3 ปี

สรุปได้ว่า การเล่นหวยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในหลายประเทศ โดยเฉพาะในเอเชีย ทว่าในบางประเทศก็ถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด ผู้ที่สนใจเล่นหวยควรศึกษากฎหมายของแต่ละประเทศให้เข้าใจก่อนการเดินทางไปเล่นหวยยังต่างประเทศ