วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

การเล่นหวยปลอมและการป้องกันความเสียหาย

11 ธ.ค. 2023
25

การเล่นหวยปลอมและการป้องกันความเสียหาย

การเล่นหวยปลอมและการป้องกันความเสียหาย

หวยปลอมเป็นปัญหาที่พบเห็นได้บ่อยในสังคมไทย ผู้คนจํานวนมากหลงเชื่อและถูกหลอกให้ลงทุนในหวยปลอม ทําให้สูญเสียเงินจํานวนมากและเกิดความเสียหายอย่างมหาศาล สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องหวยปลอม ดังนั้นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงปัญหานี้จึงเป็นเรื่องสําคัญ

หวยปลอมคืออะไร

หวยปลอม คือ การหลอกลวงให้คนลงทุนในหวยโดยอ้างว่าสามารถจัดสรรหมายเลขหวยให้ได้รางวัล โดยที่จริงแล้วไม่มีการออกรางวัลจริง มีเพียงแต่การโอนเงินของลูกค้ารายใหม่มาใช้จ่ายคืนให้กับลูกค้าเก่าเท่านั้น จึงเรียกว่าเป็นหวยปลอมที่ไม่มีการออกรางวัลจริง

หวยปลอมมักใช้กลยุทธ์หลอกลวง เช่น

– อ้างว่าสามารถจัดสรรหมายเลขหวยให้ได้รางวัลแน่นอน

– แสดงหลักฐานการโอนเงินรางวัลให้ลูกค้าเก่า เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่

– มีพนักงานขายที่พูดเก่ง หลอกลวงให้ลงทุนในหวยปลอม

– ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหวยรัฐบาลจริงๆ หลายเท่า

ผลร้ายของหวยปลอม

การเล่นหวยปลอมก่อให้เกิดผลเสียอย่างมากมาย ทั้งต่อตัวบุคคลและสังคม อาทิ

– สูญเสียเงินลงทุนโดยเปล่าประโยชน์ บางรายถึงขั้นล้มละลาย

– เกิดหนี้สินจํานวนมากจากการกู้ยืมเงินมาเล่นหวย

– เกิดปัญหาสุขภาพจิต เครียด ซึมเศร้า หรือฆ่าตัวตาย

– สร้างความแตกแยกในครอบครัว

– สังคมเสียหาย เพราะมีการหลอกลวงฉ้อโกงกันแพร่หลาย

วิธีป้องกันการเล่นหวยปลอม

การป้องกันตนเองและครอบครัวจากการเล่นหวยปลอม มีวิธีดังนี้

– ศึกษาหาความรู้เรื่องหวยปลอมให้เข้าใจ เพื่อไม่หลงเชื่อถูกหลอกง่าย

– ระวังบุคคลที่เสนอให้เล่นหวยปลอม อย่าไว้ใจง่ายๆ

– ลงทุนซื้อหวยกับหน่วยงานรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

– กําหนดวงเงินลงทุนในหวยให้เหมาะสมกับรายได้

– ห้ามกู้ยืมเงินนอกระบบมาเล่นหวยโดยเด็ดขาด

– ไม่เชื่อว่ามีหวยปลอมชนิดใดที่สามารถจัดสรรหมายเลขได้อย่างแน่นอน

สรุปแล้ว ปัญหาหวยปลอมกําลังแพร่ระบาดในสังคมไทยอย่างหนักหน่วง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนอย่างมหาศาล การให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงปัญหานี้ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการเล่นหวยปลอมจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม